softvideo.online آموزش ویدئویی نرم افزار

روند فعلی Softvideo.online ما در softvideo.online آموزش ویدئویی نرم افزار از گرافیک صحبت می کنیم و فعلا پلن ما آموزش بر مبنای ویدئو است. شیوه ای موفق در امر تدریس و یادگیری بسیاری از دانش های امروزی و کاملا بدون مرز. از اصطلاحات و تعاریف اولیه گرافیک کامپیوتری شروع شده تا آموزش نرم افزارهای مختلف. […]

ادامه
مفهوم سه بعدی

مفهوم سه بعدی در طراحی کامپیوتری

توضیح ساده فضای سه بُعدی در مقاله قبل به نام مفهوم دو بعدی در طراحی کامپیوتری به بحث در مورد مفهوم بعد و معیار تعیین کننده بعد در برنامه های گرافیکی و کامپیوتری پرداختیم. در این مقاله به مفهوم سه بعدی در طراحی کامپیوتری خواهیم پرداخت. اگر خاطرتان باشد فضای دو بعدی از دو محور […]

ادامه
مفهوم دو بعدی

مفهوم دو بعدی در طراحی کامپیوتری

توضیح ساده فضای دو بعدی به طور ساده و روان اگر بخواهیم درباره مفهوم دو بعدی و در کل بُعدها در طراحی کامپیوتری صحبت کنیم در واقع قابلیتهایی نظیر چرخاندن و جابجایی شکلهای ترسیم شده روی بوم کاری در طراحی کامپیوتری بواسطه بردار را بعدها تعیین می کنند.بّعد در ریاضیات مبحث تکراری است و قطعا […]

ادامه
نفاوت وکتور و پیکسل

تفاوت بین وکتور و پیکسل

برای دانستن تفاوت بین وکتور و پیکسل ابتدا بهتر است بدانیم وکتور و پیکسل چه هستند. پاسخ این سوال در دو مقاله قبل یعنی “پیکسل چیست” و “وکتور” شرح داده شده است. با مطالعه این دو مقاله پی به ویژگی هر کدام خواهید برد. تفاوت اساسی تصویر پیکسلی و برداری در این است که تصویر […]

ادامه
وکتور Vector

وکتور چیست؟

وکتور چیست؟ گرافیک وکتور، تصاویر گرافیکی کامپیوتری هستند که از روابط نقاط دو بعدی تعریف می شوند که بوسیله خطوط و منحنی به شکل چند ضلعی و یا شکل های دیگر به هم متصل شده اند. هر یک از این نقاط یک موقعیت مشخص روی بردار X و Y در صفحه برنامه دارد و جهتی […]

ادامه
پیکسل Pixel

پیکسل چیست؟

پیکسل کوچکترین واحد تشکیل دهنده تصویر دیجیتالی یا گرافیکی است که می تواند در یک نمایشگر دیجیتال نمایش داده شود. تعریف دیگر: در تصاویر دیجیتال، یک پیکسل (Pel) یا عنصر تصویر، یک نقطه فیزیکی روی یک تصویر رستر (خطی) است. کوچکترین عنصر قابل آدرس دهی در بین تمامی نقاط قابل آدرس دهی توسط صفحه نمایش می باشد. […]

ادامه