Digital Painting نقاشی دیجیتال

Digital Painting نقاشی دیجیتال

مفهوم Digital painting یا نقاشی دیجیتال Digital Painting نقاشی دیجیتال .همانطور که از نام آن پیداست به معنی نقاشی دیجیتالی است. نقاشی دیجیتالی فرم دیجیتالی شده نقاشی های سنتی مثل رنگ روغن، آبرنگ، پاستل و … است. ابزارهای این نوع نقاشی با ابزارهای نقاشی های سنتی کاملا متفاوت است. در نقاشی سنتی از ابزارهایی مانند […]

ادامه